HOMEPAGE | CONTACT
Kunstgras voor particulierenKunstgras voor gemeentesKunstgras voor golfbanenExtragrassKunstgras voor voetbalveldenKunstgras voor hockeyveldenKunstgras voor multisportenKunstgrasproductenBeheer van kunstgrasprojecten
 
 

Kunstgras:
slijtvast en
minimaal
onderhoud


Bekijk ons portfolio

Kinderdagverblijf
Op kinderdagverblijven wordt de veiligheid continu gewaarborgd. Dit blijkt onder andere uit de wens van velen van hun, om de ondergrond van de buitenspeelplaats met speeltoestellen, veilig door ons in te laten richten.

Op een onderbouw van zand hebben we een valdempende laag aangebracht, welke zorgt voor een natuurlijke, zachte vering van de grasmat. Maar belangrijker is dat deze laag zorgt voor de noodzakelijke demping van een valhoogte tot 90 centimeter. Het kunstgras heeft het geheel op comfortabele wijze bedekt en is lichtelijk ingevuld met zand, zodat de pool mooi rechtop blijft staan. Ofwel, een chique en tevens veilige oplossing voor dit kinderdagverblijf.

RKVV Nieuwkuijk
Voetbalclub RKVV Nieuwkuijk was al enkele jaren aan het tobben met de conditie van haar trainingsveld. Door de hoge belastingscoëfficiënt op het trainingsveld, was het gras al vroeg in het seizoen finaal verdwenen. Om deze problematiek op te lossen, hebben we in slechts drie weken tijd dit bestaande trainingsveld omgebouwd tot een XtraGrass trainings- en voetbalveld.

Allereerst hebben we met behulp van de fieldtopmaker zorgvuldig de grasmat en de toplaag verwijderd. De toplaag is hier opgeslagen in depot, omdat deze later dienst doet als infill voor de kunstgrasmat. Na grondbewerkingen van het trainingsveld en de bemonstering van de toplaag, is er achtereenvolgens bemesting (humiterra) aangebracht, zand en mest ingewerkt en is het veld geëgaliseerd. Vervolgens hebben we de eerder afgedopte beregening opnieuw teruggeplaatst en is het veld geprofileerd.

XtraGrass matten van 4,00 meter breedte, zijn hierna op het veld aangebracht en met grote precieze aan elkaar genaaid tot één geheel. Binnen twee dagen was de complete XtraGrass mat aangebracht en kon er worden gestart met het invullen van de mat met het door ons geprepareerd grond-zand mengsel. Na invulling van het veld, slepen en borstelen is het trainingsveld ingezaaid met een RPR mengsel. Uiteindelijk kon het veld al binnen acht dagen voor het eerst gemaaid worden en inmiddels vormt het een prachtig gesloten en solide grasmat.

Voetbalveldje Haarsteeg
Binnen de gemeente Heusden, in het dorp Haarsteeg, was er geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van een trapveldje voor de plaatselijke jeugd. In een kort tijdsbestek hebben we hier een kunstgras trapveldje incluis belijning, voetbalgoals en tegelrand gerealiseerd.

Voor de realisatie van dit project hebben we allereerst de nodige kap en snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Nadat de gewenste locatie geheel was ontdaan van de opstaande begroeiing en de overbodige grond was afgevoerd, hebben we een drukverdelende onderdoek aangebracht. Op dit drukverdelende onderdoek volgt een laag grove lava met daarop een laag fijne lava, ten behoeve van de fijnprofilering. Na het plaatsen van de voetbalgoals, is het kunstgras aangebracht en is de belijning ter plaatse in het werk gemaakt. Afsluitend is het veld afgescheiden ten opzichte van de bestaande omgeving middels een betonnen tegelrand.

Efteling Golfpark
Het Efteling Golfpark was op zoek naar een creatieve mogelijkheid om hun driving range aantrekkelijker te maken voor haar bezoekers. Gebaseerd op deze wens heeft AA Kunstgras enkele ‘targets’ met hierin het logo van de Efteling ontworpen en deze uiteindelijk ook daadwerkelijk gerealiseerd.

Na goedkeuring van het ontwerp zijn er op de driving range een drietal ‘targets’ aangebracht, op door ons gerealiseerde hellende grondlichamen. Hierdoor springen de ‘targets’ vanaf de afslagplaats direct in het oog. Het verschillende kleurenspel, maakt iedere ‘target’ uniek en zorgt voor de herkenbaarheid met betrekking tot de afslagafstand. Ter afwerking hebben we bij ieder ‘target’ een ‘range’ vlag geplaatst met hierop de afstand van de afslagplaats tot de ‘target’.


 

Wijktip Nieuwkuijk
In de gemeente Heusden kunnen de wijken zich aanmelden voor een wijktip. Het initiatief met de meeste stemmen wordt met een taakstellend budget gerealiseerd. De bewoners hebben hier de mogelijkheid gehad om een kunstgras voetbalveld inclusief goals, tafeltennistafel, zitbank en een trio duikelrekken te realiseren.

Het kunstgrasvoetbalveld is middels een volautomatisch cilverbak aan een miniloader geprofileerd. Daarna is er een niet met zand ingestrooide voetbalmat op aangebracht. Onder het duikelrek is het kunstgras voorzien van de wettelijk vereiste valdemping. Vele handen maken licht werk en na twee dagen hard werken, zichtbaar resultaat en voldoening door de vreugde van de spelende kinderen.

MHC DES
Voor Mixed Hockeyclub DES, te Kaatsheuvel, hebben we de totale inrichting incluis ontwerptekeningen uitgevoerd. Een bestaand grasveld is getransformeerd tot een KNHB waardig kunstgras hockeyveld. Het bestaande veld is gespoten, gefreesd en in zijn geheel 45 centimeter afgegraven. Daarna is de hoofddrainage en de velddrainage aangebracht alsmede de verlichtingskabels. De veldverlichting is geplaatst door een gespecialiseerd bedrijf, het leggen van de bekabeling is daarentegen in eigen beheer uitgevoerd.

De opbouw is conform de normeringen van ISA-Sport, met zand en lava-rubber uitgevoerd. Dit wordt gemonitoord met tussentijdse interne en externe keuringen. Na de goedkeuring op de profilering is de hockeymat, incluis jeugdoefenveld belijning, gelegd. Hierop volgend is het veld volledig met speciaal zand ingestrooid. De dug-outs zijn in het werk gemetseld en zijn gelijkwaardig aan de op het complex reeds aanwezige dug-outs.

Uiteindelijk is ook de omheining, bestaande uit een hekwerk met hardhouten slagplank en ballenvangers met netten, geplaatst in de door ons aangebrachte tegelverharding. Afsluitend zijn de hockeygoals gemonteerd en is het veld van hoekvlaggen voorzien.

Multisportveld Ossendrecht
In opdracht van een van onze samenwerkende relaties hebben wij een multisportveld aangelegd te Ossendrecht. Allereerst hebben wij de onderbouw bestaande uit twee verschillende gradaties lava onder profiel gebracht. Op deze onderbouw is vervolgens een laag geotextiel aangebracht, ten behoeve van een betere drukverdeling. Tot slot volgt het kunstgras, welke de opbouw van het veld compleet maakt.

Na het nauwkeurig op zijn plaats leggen, pas maken en verlijmen van de verschillende kunstgrasmatten kan, met grote precisie en de vereiste handgereedschappen, de belijning aangebracht worden in de kunstgrasmat. Gezien het feit dat het een multisportveld betreft, is de mat uiteindelijk nog ingestrooid met quartszand ten behoeve van de stabiliteit, de slijtvastheid en een voorspelbare balrol.

Golfpark De Haenen
Om de (oefen)faciliteiten en de kwaliteit van golfpark “de Haenen” te verbeteren, hebben we vanaf de ontwerp- tot en met de inrichtingsfase, successievelijk een kunstgras ‘tee’, een ‘putting green’ en ‘target greens’ uitgevoerd.

Allereerst wilde het golfpark graag jaarrond beschikken over een bespeelbare oefengreen. Door een nieuwe kunstgras putting green te ontwerpen, waarbij de bal op eenzelfde wijze reageert als op een natuurlijke green, hebben wij invulling gegeven aan bovenstaande wens.

Daarnaast hebben wij hun driving range uitdagend gemaakt, middels gekleurde kunstgras targets, zodat de golfers hun swing nog gerichter kunnen oefenen. Eveneens is ook de afslagruimte direct voorzien van kunstgras, ten behoeve van de kwaliteit en uitstraling van de faciliteit.

Ook had het golfpark problematiek met de conditie van het gras bij een van de, in de schaduwliggende, heren- en dames ‘tees’. Het natuurlijke gras kon zich onvoldoende ontwikkelen en voldeed hierdoor niet aan de eisen. Vandaar dat er in dit opzicht voor is gekozen om de ‘tees’ aan te kleden met twee types kunstgras en de ‘markers’ in te vullen met Color Grass.


 
AA Kunstgras - Nieuwkuijksestraat 20, 5253 AH Nieuwkuijk - e-mail: info@aakunstgras.nl - telefoon: +31 (0) 73 518 34 84 VOLG ONS OP:Naar onze Twitter-pagina